Spar Nord Bank A/S

58,60 DKK

Aktien

Spar Nord er noteret på Nasdaq Copenhagen og tilhører Large Cap-segmentet. Aktiekapitalen udgør 1.230.025.260 kr. opdelt i aktier a 10 kr. Ved udgangen af 2017 var markedsværdien på 8,9 mia. kr.

Det er Spar Nords udlodningspolitik, at 40-50 % af nettooverskuddet udbetales som udbytte, forudsat at bankens kapitalmålsætninger er overholdt.

Aktionærfordeling
Aktionærfordeling ultimo 2017 Antal navnenoteret aktionærer Aktionærers samlede besiddelser i stk.
1 - 99 47.251 1.265.129
100 - 999 50.742 16.820.278
1.000 - 9.999 8.239 17.690.060
10.000 - 19.999 237 3.063.909
20.000 eller flere 263 75.873.704
Egne aktier 1 38.048
Ikke navnenoterede - 8.251.398
I alt 106.733 123.002.526

 

Spar Nord Bank har ca. 107.000 aktionærer. Bankens største aktionær er Spar Nord Fonden der ejer 19 pct. af aktiekapitalen.

Eksterne analytikere

Ole Madsen

Kommunikationsdirektør
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 05 80 Send mail