Danish (Denmark)

Spar Nord Bank A/S

93,30 DKK

Aktien

Spar Nord er noteret på Nasdaq Copenhagen og tilhører Large Cap-segmentet. Aktiekapitalen udgør 1.230.025.260 kr. opdelt i aktier a 10 kr. Ved udgangen af 2020 var markedsværdien på 7,3 mia. kr.

Det er Spar Nords udlodningspolitik, at 30-50 % af nettooverskuddet udbetales som udbytte, forudsat at bankens kapitalmålsætninger er overholdt.

Spar Nord ejes af mere end 100.000 aktionærer – ca. 70% af kapitalen ejes af aktionærer i Danmark og ca. 30% af aktionærer i udlandet, 36% private og 64% fonde, institutionelle investorer og andre storaktionærer.


Eksterne analytikere

Rune Brandt Børglum

Head of Investor Relations
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 07 40 Send mail