Danish (Denmark)

Årsrapport 2008

Resultat før skat på 124 mio. kr. opnået under meget turbulente markedsforhold.  Solid udvikling i basisforretningen - store tab på værdipapirer og sektorløsninger.

Rune Børglum Sørensen

Head of Investor Relations
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 07 40 Send mail