Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Resultat før skat på 183 mio. kr. - forventninger til årets basisindtjening fastholdes.

Ole Madsen

Kommunikationsdirektør
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 05 80 Send mail