Danish (Denmark)

Årsrapport 2009

Spar Nord Banks resultat for 2009 blev på 145 mio. kr. før skat. I betragtning af den svære økonomiske krise med store nedskrivninger og bidrag til Bankpakke I, betragtes resultatet som acceptabelt.

Ole Madsen

Kommunikationsdirektør
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 05 80 Send mail