Danish (Denmark)

Årsrapport 2010

Spar Nord afslutter 2010 med et overskud på 133 millioner kroner før skat. Indtægterne er fastholdt på det pæne niveau fra 2009, der er nulvækst i omkostningerne, og nedskrivningerne er 22 procent lavere end i 2009. Omkostninger forbundet med sektorløsninger, herunder betaling til Indskydergarantifonden i forbindelse med Amagerbankens konkurs, trækker ned.

Rune Børglum Sørensen

Head of Investor Relations
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 07 40 Send mail