Danish (Denmark)

Årsrapport 2011

Spar Nord afslutter 2011 med et overskud på 345 millioner kroner før skat - en fremgang på 212 millioner kroner sammenlignet med 2010. Samtidig planlægger Spar Nord at styrke egenkapitalen med 850 millioner kroner i en fuldt garanteret kapitaludvidelse.

Rune Børglum Sørensen

Head of Investor Relations
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 07 40 Send mail