Danish (Denmark)

Årsrapport 2012

Spar Nords årsregnskab for 2012 viser fremgang på alle indtægtsområder, og bankens resultat for året lander på 290 millioner kroner før skat. Samtidig satte kundetilgangen rekord, idet 12.000 danskere netto valgte Spar Nord som ny bankforbindelse i løbet af 2012. Dermed betjener banken nu næsten 325.000 kunder over hele landet.

Rune Børglum Sørensen

Head of Investor Relations
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 07 40 Send mail