Danish (Denmark)

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2012

Resultat før skat på 285 mio. kr. efter 39 pct. fremgang  i basisindtjening før nedskrivninger. 

Ole Madsen

Kommunikationsdirektør
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 05 80 Send mail