Danish (Denmark)

Årsrapport 2013

Resultat før skat på 670 mio. kr.
Spar Nord koncernen opnåede i 2013 et resultat før skat på 670 mio. kr. og dermed en forrentning af egenkapitalen på 10,7 pct. før skat. Baggrunden for det tilfredsstillende resultat, som er 379 mio. kr. højere end resultatet fra 2012, er en indtægtsfremgang, som ikke mindst kan henføres til fusionen med Sparbank i november 2012, kombineret med fortsat stram omkostningsstyring, lavere nedskrivninger på udlån og positivt resultat fra ophørende aktiviteter (leasing).

Rune Børglum Sørensen

Head of Investor Relations
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 07 40 Send mail