Danish (Denmark)

Halvårsrapport 2013

Resultat på 332 mio. kr. før skat
Spar Nord kom ud af 1. halvår 2013 med et resultat før skat på 332 mio. kr. mod 150 mio. kr. i 1. halvår 2012.

Basisindtægterne voksede med 15 pct. i forhold til samme periode af 2012 efter stigende nettorenteindtægter og stærk vækst i nettogebyrindtægterne. Omkostningerne steg 13 pct., hvilket var lavere end forventet efter fusionen med Sparbank i 4. kvartal 2012.

Udviklingen i indtægter og omkostninger betød, at basisindtjeningen før nedskrivninger steg med 18 pct. til 571 mio. kr.

Rune Børglum Sørensen

Head of Investor Relations
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 07 40 Send mail