Danish (Denmark)

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2013

Spar Nords resultat for årets første tre kvartaler lander på 491 millioner kroner før skat. Det er en fremgang på 73 procent sammenlignet med samme periode sidste år, og dermed fortsætter 2013 med at udvikle sig til bankens ubetinget bedste år siden krisen.

Fremgangen i forhold til sidste år skyldes ikke mindst en vellykket integration af den nu forhenværende Sparbank, der medvirker til vækst i bankens rente- og gebyrindtægter, mens omkostningerne samtidig udvikler sig lidt bedre end forventet.

Rune Børglum Sørensen

Head of Investor Relations
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 07 40 Send mail