Danish (Denmark)

Årsrapport 2014

Spar Nord-resultat vokser

Spar Nord koncernen opnåede for 2014 et resultat før skat på 705 mio. kr. og efter skat på 614 mio. kr. Resultatet forrenter egenkapitalen med 9,0 pct. efter skat og er 78 mio. kr. eller 14 pct. højere end resultatet for 2013.

Bag om tallene

Med et resultat før skat på 705 millioner kroner blev 2014 på bundlinjen det bedste år for Spar Nord siden 2007. Spar Nords opkøb fra FIH Erhvervsbank, Basisbank og Danske Andelskassers Bank bidrager sammen med en høj aktivitet på formue- og boligområdet positivt til resultatet, mens nedskrivninger på landbrug trækker ned. Se interview med Spar Nords adm. direktør Lasse Nyby.

Webcast: Præsentation af Spar Nords årsrapport for 2014

Spar Nord koncernen opnåede for 2014 et resultat før skat på 705 mio. kr. og efter skat på 614 mio. kr. Resultatet forrenter egenkapitalen med 9,0 pct. efter skat og er 78 mio. kr. eller 14 pct. højere end resultatet for 2013. Bag resultatet ligger en basisindtjening før nedskrivninger, der blev på 1.280 mio. kr., hvilket er 83 mio. kr. eller 7 pct. højere end i 2013 og tillige højere end forventet ved årets begyndelse. Nedskrivningerne på udlån mv. blev på 493 mio. kr., hvilket svarer til 1,0 pct. af de samlede udlån og garantier. Se adm. direktør Lasse Nyby præsentere Spar Nords årsrapport for 2014.

Rune Børglum Sørensen

Head of Investor Relations
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 07 40 Send mail