Danish (Denmark)

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015

Spar Nord koncernens resultat før skat blev på 761 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2014 mod 491 mio. kr. i samme periode af 2013. Omregnet til årsbasis svarer resultatet til en egenkapitalforrentning på 14,9 pct. før skat.

Webcast: Præsentation af kvartalsrapporten

Ledelsen finder resultatet for 1.-3. kvartal 2014 tilfredsstillende og opjusterer på baggrund heraf forventningerne til årets samlede basisindtjening før nedskrivninger til niveauet 1.200 mio. kr. - dette svarer til en opjustering af forventningerne til indtjeningen fra driften på 100 mio. kr. i forhold til forventningerne ved årets begyndelse.

Rune Børglum Sørensen

Head of Investor Relations
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 07 40 Send mail