Danish (Denmark)

Årsrapport 2015

Spar Nord opnåede for 2015 et resultat før skat på 1.074 mio. kr. og efter skat på 897 mio. kr. Resultatet forrenter egenkapitalen med 12,2 pct. efter skat og er 283 mio. kr. eller 46 pct. højere end resultatet for 2014.

Bag resultatet ligger en basisindtjening før nedskrivninger, der blev på 1.488 mio. kr., hvilket er 208 mio. kr. eller 16 pct. højere end i 2014 og tillige højere end forventet ved årets begyndelse. Nedskrivningerne på udlån mv. blev på 316 mio. kr., hvilket svarer til 0,64 pct. af de samlede udlån og garantier.

Bag om årsrapporten 2015

Med et resultat før skat på 1.074 mio. kr. har Spar Nord i 2015 leveret det bedste resultat i bankens historie. Der er tale om en fremgang på mere end 50 procent i forhold til sidste år, og det skyldes blandt andet faldende nedskrivninger, gevinsten ved salget af aktierne i Nørresundby Bank samt en ekstraordinær høj aktivitet på bolig- og formueområdet.

Webcast: Præsentation af årsrapport 2015

Se adm. direktør Lasse Nyby præsentere årsrapporten for 2015.

Rune Børglum Sørensen

Head of Investor Relations
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 07 40 Send mail