Danish (Denmark)

Spar Nord Bank A/S' halvårsrapport for 1. halvår 2015

Spar Nord koncernens resultat før skat blev på 740 mio. kr. i 1. halvår 2015 mod 512 mio. kr. i 1. halvår 2014. Omregnet til årsbasis svarer resultatet til en egenkapitalforrentning på 20,8 pct. før skat. Ledelsen finder resultatet meget tilfredsstillende og på baggrund heraf fastholdes forventningerne til årets samlede basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 1,5 mia. kr. Nedskrivningerne forventes at blive i niveauet 300-350 mio. kr.

Bag om halvårsrapporten

Se interview med Spar Nords adm. direktør Lasse Nyby om resultatet for 1. halvår af 2015.

Webcast: Præsentation af halvårsrapporten

Se Spar Nords adm. direktør Lasse Nyby præsentere koncernens rapport for 1. halvår af 2015..

Rune Børglum Sørensen

Head of Investor Relations
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 07 40 Send mail