Danish (Denmark)

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015

Spar Nords regnskab for 1.-3. kvartal viser et rekordresultat på 929 mio. kr. før skat. Det er en fremgang på 22 pct. sammenlignet med samme periode sidste år og svarer til en årlig egenkapitalforretning før skat på 17,1 pct.

Rekordresultatet skyldes blandt andet, at Spar Nord i 1. kvartal fik en gevinst ved salget af aktierne i Nørresundby Bank. Dertil kommer en ekstraordinær høj aktivitet på bolig- og formueområdet i 1. og 2. kvartal, mens efterspørgslen i 3. kvartal har været mere afdæmpet.

Webcast: Præsentation af kvartalsrapporten

Se adm. direktør Lasse Nyby præsentere kvartalsrapporten for 1.-3. kvartal 2015.

Bag om kvartalsrapporten

Se interview med adm. direktør Lasse Nyby om Spar Nords kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2015.

Rune Børglum Sørensen

Head of Investor Relations
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 07 40 Send mail