Danish (Denmark)

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Spar Nord koncernens resultat før skat blev på 533 mio. kr. i 1. kvartal 2015 mod 349 mio. kr. i 1. kvartal 2014 og -56 mio. kr. i 4. kvartal 2014. Omregnet til årsbasis svarer resultatet til en egenkapitalforrentning på 29,4 pct. før skat.

Bag om kvartalsrapporten

Spar Nord har i 1. kvartal opnået et resultat før skat på 533 mio. kr. - det bedste kvartalsresultat i bankens historie. Rekordresultatet skyldes blandt andet høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank og betyder, at Spar Nord opjusterer forventningerne til årets basisindtjening med 100 mio. kr.

Webcast: Præsentation af kvartalsrapporten

Se adm. direktør Lasse Nyby præsentere Spar Nords kvartalsrapport for 1. kvartal 2015.

Rune Børglum Sørensen

Head of Investor Relations
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 07 40 Send mail