Danish (Denmark)

Årsrapport 2016

Med et resultat før skat på 1.028 millioner kroner fastholder Spar Nord i 2016 et regnskabsresultat på rekordniveauet fra 2015. Resultatet svarer til en egenkapitalforretning på 10,7 procent efter skat og kan blandt andet henføres til høj kundeaktivitet og fortsat faldende nedskrivninger.

Spar Nords samlede omkostninger lander marginalt højere i 2016 sammenlignet med 2015, hvilken skyldes engangsomkostninger til konvertering af it-platform samt implementering af bankens nye strategi.

Nedskrivningerne blev i 2016 på 242 millioner kroner svarende til en nedskrivningsprocent på 0,44, hvilket er 23 procent lavere end i 2015 og lavere end bankens forventninger ved årets begyndelse.

Bag om årsrapporten 2016

Med et resultat før skat på 1.028 millioner kroner fastholder Spar Nord i 2016 et regnskabsresultat på rekordniveauet fra 2015. Resultatet svarer til en egenkapitalforretning på 10,7 procent efter skat og kan blandt andet henføres til høj kundeaktivitet og fortsat faldende nedskrivninger.

Webcast: Præsentation af årsrapport 2016

Se adm. direktør Lasse Nyby præsentere årsrapporten for 2016.

Rune Børglum Sørensen

Head of Investor Relations
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 07 40 Send mail