Danish (Denmark)

Spar Nord Bank A/S' halvårsrapport for 1. halvår 2016

Spar Nord koncernens resultat før skat blev på 469 mio. kr. i 1. halvår 2016 mod 741 mio. kr. i 1. halvår 2015. Det svarer til en årlig egenkapitalforrentning efter skat på 10,1 procent.

Bag om halvårsrapporten

Ledelsen finder resultatet tilfredsstillende og har på baggrund af udviklingen i 1. halvår valgt at fastholde forventningerne til hele årets basisindtjening i niveauet 1,1 mia. kr. Nedskrivninger på udlån forventes nu at blive lidt lavere end i 2015.

Præsentation af halvårsrapporten

Se adm. direktør Lasse Nyby præsentere Spar Nord Bank A/S' halvårsrapport for 1. halvår 2016.

Rune Børglum Sørensen

Head of Investor Relations
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 07 40 Send mail