Danish (Denmark)

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Spar Nord koncernens resultat før skat blev på 204 mio. kr. i 1. kvartal 2016 mod 533 mio. kr. i 1. kvartal 2015 og 145 mio. kr. i 4. kvartal 2015. Omregnet til årsbasis svarer resultatet til en egenkapitalforrentning på 10,5 pct. før skat.

Ledelsen finder resultatet tilfredsstillende og fastholder på baggrund heraf forventningerne til årets samlede basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 1,1 mia. kr.

Bag om 1. kvartal 2016

Nedskrivningerne lander i 1. kvartal 2016 på 55 mio. kr. mod 98 mio. kr. i samme periode året før, mens bank- og leasingudlånet vokser 1,1 mia. kr. i kvartalet. Spar Nords samlede forretningsomfang har dermed rundet 210 mia. kr.

Webcast: Præsentation af regnskabet for 1. kvartal 2016

Se adm. direktør Lasse Nyby præsentere regnskabet for 1. kvartal 2016.

Rune Børglum Sørensen

Head of Investor Relations
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 07 40 Send mail