Danish (Denmark)

Årsrapport 2017

Efter fremgang i indtjeningen på 18 procent i forhold til 2016 lander Spar Nords resultat for 2017 på 989 millioner kroner efter skat. Det gode resultat hænger blandt andet sammen med, at Spar Nord i 2017 har vundet markedsandele, ligesom bankens kunder generelt har oplevet økonomisk fremgang i årets løb.

Spar Nords årsregnskab for 2017 viser et resultat på 989 millioner kroner efter skat svarende til en egenkapitalforrentning på 12 procent. Bankens ledelse betegner regnskabet som tilfredsstillende.

Resultatet hænger blandt andet sammen med, at kundeudlånet i 2017 voksede med godt 6 procent til 37,3 milliarder kroner, mens formidlingen af realkreditlån voksede med 5 procent til 77 milliarder kroner. Dermed har Spar Nord vundet markedsandele, og samtidig er bankens kunder generelt i god økonomisk gænge, hvilket smitter af på nedskrivningerne. Bankens nedskrivninger lander i 2017 på -38 millioner kroner og bidrager dermed ekstraordinært til regnskabet som en indtægt.

Bag om årsrapporten 2017

Efter fremgang i indtjeningen på 18 procent i forhold til 2016 lander Spar Nords resultat for 2017 på 989 millioner kroner efter skat. Det gode resultat hænger blandt andet sammen med, at Spar Nord i 2017 har vundet markedsandele, ligesom bankens kunder generelt har oplevet økonomisk fremgang i årets løb.

Webcast: Præsentation af årsrapport 2017

Se adm. direktør Lasse Nyby præsentere årsrapporten for 2017.

Rune Børglum Sørensen

Head of Investor Relations
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 07 40 Send mail