Danish (Denmark)

Spar Nord Bank A/S' halvårsrapport for 1. halvår 2017

Spar Nords netop offentliggjorte regnskab for første halvår 2017 viser et af de bedste halvårsresultater i bankens historie. Resultatet landede på 575 millioner kroner efter skat, hvilket er 50 procent højere end resultatet i samme periode sidste år og svarer til en egenkapitalforrentning på 14,4 procent. Ledelsen vælger på baggrund af udviklingen og resultatet at opjustere forventningerne til hele årets basisindtjening før nedskrivninger fra 1.100-1.200 millioner kroner til niveauet 1.250 millioner kroner og at nedjustere forventningerne til årets samlede nedskrivninger.

Bag om halvårsrapporten

Spar Nord fortsætter i første halvår af 2017 linjen fra det stærke 2016 med et resultat på 575 millioner kroner efter skat og en egenkapitalforrentning på 14,4 procent. Baggrunden er en stærk fremgang i nettogebyrindtægter, høj betalingsevne blandt låntagerne og flotte kursreguleringer.

Webcast: Præsentation af regnskabet for 1. halvår 2017

Se adm. direktør Lasse Nyby præsentere Spar Nord Bank A/S' halvårsrapport for 1. halvår 2017.

Rune Børglum Sørensen

Head of Investor Relations
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 07 40 Send mail