Danish (Denmark)

Spar Nord Bank A/S’ årsregnskab for 2019

Spar Nords årsregnskab for 2019 viser et resultat efter skat på 1.059 millioner kroner svarende til en egenkapitalforrentning på 11,7 procent. Resultatet er det bedste i bankens historie og trækkes blandt andet op af udlånsvækst, konverteringsbølge samt positive kursreguleringer. Regnskabet betegnes således af bankens ledelse som meget tilfredsstillende.

Bag om årsregnskab for 2019

Spar Nord har 6. februar offentliggjort årsregnskab for 2019. Med et resultat på 1.059 millioner kroner efter skat, svarende til en egenkapitalforrentning på 11,7 procent, er der tale om det bedste resultat i bankens historie. Se administrerende direktør Lasse Nybys kommentarer til årsregnskabet i videoen her.

Webcast: Præsentation af årsregnskab for 2019

Se administrerende direktør Lasse Nybys præsentation af årsregnskabet for 2019 her.

Ole Madsen

Kommunikationsdirektør
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 05 80 Send mail