Danish (Denmark)

Spar Nord Bank A/S’ kvartalsrapport for 1. - 3. kvartal 2019

Spar Nords regnskab for 1. - 3. kvartal 2019 viser et resultat efter skat på 876 millioner kroner, svarende til en egenkapitalforrentning på 13,1 procent. Resultat trækkes blandt andet op af fortsat lave nedskrivninger og positive kursreguleringer samt en omfattende konverteringsaktivitet på realkreditområdet. Bankens ledelse betegner resultatet som meget tilfredsstillende og fastholder forventningerne til hele året til niveauet 925 – 1.025 millioner kroner efter skat.

Bag om kvartalsregnskabet for 1. - 3. kvartal 2019

Spar Nord har 31. oktober offentliggjort regnskab for 1. – 3. kvartal 2019. Med et resultat på 876 millioner kroner efter skat, svarende til en egenkapitalforrentning på 13,1 procent, betegnes regnskabet som meget tilfredsstillende. Se administrerende direktør Lasse Nybys kommentarer til regnskabet i videoen her.

Rune Brandt Børglum

Head of Investor Relations
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 07 40 Send mail