Danish (Denmark)

Spar Nord Bank A/S’ årsrapport for 2020

Spar Nords årsrapport for 2020 viser et nettoresultat på 737 millioner kroner efter skat og en egenkapitalforrentning på 7,4 procent. Dermed lander banken efter et historisk turbulent år et tilfredsstillende resultat, som placerer banken blandt de bedste af de større banker.

Det er blandt andet et overraskende højt aktivitetsniveau på privatkundeområdet samt en gunstig udvikling på de finansielle markeder, der smitter positivt af på de aktivitetsdrevne indtægter. Endelig ligger de faktiske tab som følge af COVID-19 fortsat på et beskedent niveau.

Resultatet for 2020 betegnes af bankens ledelse som tilfredsstillende. Med den fortsatte usikkerhed om de mere langsigtede samfundsøkonomiske effekter og konsekvenser af krisen, forventer Spar Nord en egenkapitalforrentning i niveauet 7-9 procent efter skat for det nye år.

Rune Børglum Sørensen

Head of Investor Relations
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 07 40 Send mail