Danish (Denmark)

Spar Nord Bank A/S' halvårsregnskab for 1. halvår 2020

Spar Nords regnskab for første halvår 2020 viser et nettoresultat på 255 millioner kroner. Efter et udfordrende 1. kvartal præget af COVID-19 har 2. kvartal været betydeligt mere positivt, og det påvirker halvårsresultatet i positiv retning. De finansielle markeder har rettet sig, og både på aktier og obligationer er det tabte vundet tilbage. Dertil kommer, at privatkunderne er blevet mere aktive i andet kvartal, og det smitter af på bankens aktivitetsdrevne indtægter. Endelig ligger de faktiske tab som følge af COVID-19 indtil videre på et meget beskedent niveau, mens der stadig er stor usikkerhed om de langsigtede kreditmæssige konsekvenser af COVID-19.

 

I lyset af COVID-19 betegner bankens ledelse halvårsresultatet som tilfredsstillende, og forventningen for hele årets resultat lyder nu på en basisindtjening før nedskrivninger på 800-1.050 millioner kroner og et nettoresultat i niveauet 350-550 millioner kroner.

Bag om halvårsregnskabet for 2020

Spar Nords resultat for første halvår 2020 betegnes af bankens ledelse som tilfredsstillende set i lyset af de økonomiske udfordringer, som COVID-19 foreløbig har ført med sig. Resultatet for halvåret lander på 255 millioner kroner efter skat trukket op af en positiv udvikling på flere fronter i 2. kvartal. Administrerende direktør i Spar Nord Lasse Nyby uddyber i videoen her.

Rune Børglum Sørensen

Head of Investor Relations
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 07 40 Send mail