Danish (Denmark)

Spar Nord Bank A/S’ kvartalsrapport for 1. - 3. kvartal 2020

Spar Nords regnskab for perioden 1.-3. kvartal 2020 viser et nettoresultat på 507 millioner kroner. Efter et udfordrende første kvartal præget af COVID-19 har 2. og 3. kvartal været betydeligt mere positive, og det påvirker det samlede resultat for perioden i positiv retning. De finansielle markeder har rettet sig, og både i 2. og 3. kvartal har privatkunderne været mere aktive. Det er blandt andet et højt aktivitetsniveau på boligmarkedet og på markedet for investeringsprodukter, der smitter positivt af på bankens aktivitetsdrevne indtægter. Endelig ligger de faktiske tab som følge af COVID-19 fortsat på et beskedent niveau, omend der stadig er usikkerhed om de langsigtede kreditmæssige konsekvenser af COVID-19. 

I lyset af COVID-19-omstændighederne betegner bankens ledelse resultatet for 1.-3. kvartal som "tilfredsstillende", og forventningerne for hele årets resultat fastholdes. Dermed forventer Spar Nord stadig et nettoresultat for hele 2020 i niveauet 500-700 millioner kroner.

Rune Børglum Sørensen

Head of Investor Relations
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 07 40 Send mail