Danish (Denmark)

Kvartalsregnskab 1. kvartal 2020

Spar Nords kvartalsrapport for 1. kvartal 2020 viser et beskedent resultat efter skat på 24 millioner kroner. Resultatet vidner om en kerneforretning, der har udviklet sig tilfredsstillende, men hvor coronakrisen i form af kurstab på værdipapirer og store reservationer til de fremtidige udlånstab, som krisen forventes at medføre, sætter sit præg på bundlinjen.

Ole Madsen

Kommunikationsdirektør
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 05 80 Send mail