Danish (Denmark)

Spar Nord Bank A/S’ rapport for 1. halvår 2021

Spar Nords rapport for 1. halvår 2021 viser et nettoresultat på 686 mio. kroner efter skat og en egenkapitalforrentning på 13,4 procent. Resultat betegnes som meget tilfredsstillende og medfører samtidig, at bankens egenkapital for første gang i historien overstiger 10 mia. kroner.

På indtægtssiden bød årets første seks måneder på en flot udvikling i kerneforretningen, hvor særligt det høje aktivitetsniveau inden for boligområdet, værdipapirhandel og kapitalforvaltning har bidraget til basisindtægter på 1.910 mio. kroner, hvilket er 19 procent højere end i samme periode sidste år.

Den positive udvikling understreges ydermere af nedskrivningssiden, hvor Spar Nord i 1. halvår 2021 tilbagefører nedskrivninger for 101 mio. kroner. Samtidig betyder resultatet for 1. halvår, at Spar Nords egenkapital for første gang i bankens historie overstiger 10 mia. kroner.

Spar Nord opjusterede i begyndelsen af juli forventningerne til årets basisindtjening før nedskrivninger til 1.350-1.500 mio. kroner. Banken forventer et samlet resultat for hele 2021 i niveauet 1.100-1.300 mio. kroner efter skat.

Rune Brandt Børglum

Head of Investor Relations
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 07 40 Send mail