Danish (Denmark)

Spar Nord Bank A/S’ rapport for 1.-3. kvartal 2021

Spar Nords rapport for 1.-3. kvartal 2021 viser et nettoresultat på 1.034 mio. kroner efter skat og en egenkapitalforrentning på 13,2 procent. Resultat betegnes som meget tilfredsstillende, og 2021 tegner derfor til at blive et rigtig godt år for banken.

På indtægtssiden bød årets første ni måneder på en flot udvikling i kerneforretningen, hvor særligt det høje aktivitetsniveau inden for udlån, realkreditformidling og kapitalforvaltning har bidraget til basisindtægter på 2.841 mio. kroner, hvilket er 16 procent højere end i samme periode sidste år.

Den positive udvikling understreges ydermere af nedskrivningssiden, hvor Spar Nord i 1.-3. kvartal 2021 tilbagefører nedskrivninger på udlån for 116 mio. kroner.

Spar Nord opjusterede i midten af oktober forventningerne til årets basisindtjening før nedskrivninger til 1.475-1.575 mio. kroner. Banken forventer et samlet resultat for hele 2021 i niveauet 1.250-1.350 mio. kroner efter skat.

Rune Brandt Børglum

Head of Investor Relations
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 07 40 Send mail