Danish (Denmark)

Spar Nord Bank A/S’ rapport for 1. kvartal 2021

Spar Nords rapport for 1. kvartal 2021 viser et nettoresultat på 295 mio. kroner efter skat og en egenkapitalforrentning på 11,6 procent. Dermed lander banken et overbevisende resultat, der af bankens ledelse betegnes som meget tilfredsstillende.

Det er blandt andet det høje aktivitetsniveau på privatkundeområdet inden for bolig- og værdipapirhandel, der er baggrunden for resultatet. Derudover ligger de faktiske tab som følge af COVID-19 fortsat på et beskedent niveau, hvorfor bankens nedskrivninger lander på 2 mio. kroner.

På baggrund af udviklingen i 1. kvartal og forventningerne til den resterende del af året, blev forventningen til basisindtjening før nedskrivninger den 20. april 2021 opjusteret til 1.200-1.400 mio. kroner, mens nettoresultatet nu forventes at blive i niveauet 850-1.050 mio. kroner

Rune Brandt Børglum

Head of Investor Relations
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 07 40 Send mail