Bestyrelse

De overordnede beslutninger om vision, mission, strategier og politikker træffes i Spar Nord af bestyrelsen, som ligeledes har nedsat Revisionsudvalg, Risikoudvalg og Nominerings- og vederlagsudvalg.

 • Governance og aflønning

  Spar Nord anser god selskabsledelse for at være en helt grundlæggende forudsætning for at opretholde et godt forhold til interne og eksterne interessenter.

  Læs mere
 • Regulering og tilsyn

  Læs redegørelser fra Finanstilsynet, herunder oplysninger om Tilsynsdiamanten mv.

  Læs mere
 • Vedtægter

  Her kan du læse vedtægterne for Spar Nord Bank A/S.

  Læs vedtægterne
 • Aktionærmøder og bankråd

  Spar Nord afholder 17 lokale aktionærmøder i 2019 landet over, hvor bankens ledelse er i direkte dialog med bankens aktionærer, og hvor aktionærer med mindre end 20.000 aktier vælger delegerede til generalforsamlingen.

  Se mere
 • Generalforsamling

  Spar Nord afholdt ordinær generalforsamling den 10. april 2019.

  Læs mere
 • Investorportalen

  Se din beholdning af Spar Nord-aktier, tilmeld til aktionærmøder mv.

  Læs mere

Ole Madsen

Kommunikationsdirektør
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 05 80 Send mail

2000 - Administrerende direktør
1995 - Indtrådt i direktionen
1986 - Ansættelsesår
1960 - Fødselsår

Uddannelse

Bankuddannet
HD i Regnskabsvæsen
Lederuddannelse fra Insead

Bestyrelsesformand
Aktieselskabet Skelagervej 15
Landsdækkende Banker

Bestyrelsesmedlem
PRAS A/S, næstformand
AP Pension Livsforsikringsselskab
AP Pensionsservice
Finans Danmark
Foreningen AP Pension F.M.B.A
FR I af 16. september 2015 A/S
Nykredit A/S
Totalkredit A/S
Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976

Aktiebeholdning
53.7042000 - Indtrådt i direktionen
1986 - Ansættelsesår
1964 - Fødselsår

Uddannelse
Bankuddannet
MBA

Bestyrelsesformand
Factor Insurance Brokers A/S

Bestyrelsesmedlem
Aktieselskabet Skelagervej 15, næstformand
BOKIS A/S
Bankernes EDB Central a.m.b.a
Finanssektorens Uddannelsescenter
Kunsten Museum of Modern Art, Aalborg
Letpension A/S
Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976
Utzon Center

Aktiebeholdning
75.3192000 - Indtrådt i direktionen
1984 - Ansættelsesår
1957 - Fødselsår

Uddannelse
Bankuddannet
Lederuddannelse fra Insead

Bestyrelsesformand
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
BI Holding A/S (Bankinvest Gruppen)
BI Management A/S

Bestyrelsesmedlem
Aktieselskabet Skelagervej 15
DLR Kredit A/S, næstformand
Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976

Aktiebeholdning
71.931 


1

Governance og aflønning

Læs mere

Spar Nord anser god selskabsledelse for at være en helt grundlæggende forudsætning for at opretholde et godt forhold til interne og eksterne interessenter.

1

Regulering og tilsyn

Læs redegørelser fra Finanstilsynet, herunder oplysninger om Tilsynsdiamanten mv.

Læs mere
1

Vedtægter

Her kan du læse vedtægterne for Spar Nord Bank A/S.

Læs vedtægterne
1

Aktionærmøder og bankråd

Spar Nord afholder 17 lokale aktionærmøder i 2019 landet over, hvor bankens ledelse er i direkte dialog med bankens aktionærer, og hvor aktionærer med mindre end 20.000 aktier vælger delegerede til generalforsamlingen.

Se mere
1

Generalforsamling

Spar Nord afholdt ordinær generalforsamling den 10. april 2019.

Læs mere
1

Investorportalen

Se din beholdning af Spar Nord-aktier, tilmeld til aktionærmøder mv.

Læs mere