Aktionærmøder og bankråd

Bankens aktionærer er berettiget til at stille op til de lokale bankråd som vælges på de årlige aktionærmøder.

Bankrådet repræsenterer aktionærkredsens samlede aktiekapital på Bankens generalforsamling, bortset fra aktionærer der ejer 20.000 eller flere aktier - de er berettiget til at stemme individuelt.

Bankrådene har desuden indstillingsret vedrørende gavefondsmidlerne fra Spar Nord Fonden til almennyttige formål.

I listen herunder kan du se, hvilke medlemmer der er i de lokale bankråd i Spar Nord Bank.

Ole Madsen

Kommunikationsdirektør
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 05 80 Send mail