Bestyrelsen

Kjeld Johannesen

Formand for bestyrelsen

Per Nikolaj Bukh

Næstformand

Laila Mortensen

Bestyrelsesmedlem

Kaj Christiansen

Bestyrelsesmedlem

Morten Bach Gaardboe

Bestyrelsesmedlem

John Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Jannie Skovsen

Bestyrelsesmedlem

Gitte Holmgaard Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Lene Aaen

Bestyrelsesmedlem

2016 - Formand for bestyrelsen
2015 - Næstformand for bestyrelsen
2014 - Medlem af bestyrelsen for Spar Nord Bank A/S
1953 - Fødselsår

Formand for nominerings- og vederlagsudvalget 
Medlem af risikoudvalget

På valg i 2020

Direktør
CLK 2016 Holding ApS
Kjeld Johannesen Holding ApS

Uddannelse
HD i afsætningsøkonomi


Bestyrelsesformand
KPC Holding A/S
Hamlet Protein A/S
New Nutrition Aps
New Nutrition Holding Aps


Bestyrelsesmedlem
Aktieselskabet Schouw & Co
Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976
Direktør Svend Hornsylds Legat
Direktør Hans Hornsylds og Hustrus Eva Horsylds Legat
Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976

Særlige kompetencer
Ledelse
Produktion og afsætning
Strategi
Forretningsudvikling
Internationale forretningsforhold
Landbrug og fødevarer

Aktiebeholdning
80.000


Uafhængig

2016 - Næstformand for bestyrelsen for Spar Nord Bank A/S
2007 - Medlem af bestyrelsen for Spar Nord Bank A/S
1965 - Fødselsår

Formand for revisionsudvalget 
Medlem af nominerings- og vederlagsudvalget

På valg i 2019


Professor
Aalborg Universitet


Direktør
P. N. Bukh ApS 

Uddannelse

Cand.oecon
Ph.d.
Bestyrelsesuddannelse fra Bestyrelsesakademiet

Bestyrelsesmedlem
Jurist- & Økonomforbundets Forlag A/S
Jurist- & Økonomforbundets Forlagsfond
Oberst H. Parkovs Mindefond
Professionshøjskolen University College Nordjylland
Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976

Særlige kompetencer
Økonomi- og risikostyring
Finansielle markeder
Offentlige virksomheder
Forsyningsvirksomheder

Aktiebeholdning
27.200


Uafhængig

2012 - Medlem af bestyrelsen for Spar Nord Bank A/S
1965 - Fødselsår

Medlem af risikoudvalget 

På valg i 2020

Administrerende direktør
IndustriPension Holding A/S
Industriens Pensionsforsikring A/S 
Ordførende direktør i Industriens Pension Service A/S

Uddannelse
Cand. act.
Lederuddannelse fra IMD (PED)

Bestyrelsesformand
IP Ejendomme 2013 P/S
IP Infrastruktur P/S
IP Komplementar ApS
IP Infrastruktur Komplementar ApS
IP Sankt Petri P/S
IP Næstved Stråleterapi P/S
IP Europahuset ApS

Bestyrelsesmedlem
Kapitalforeningen Industriens Pension Portfolio - næstformand
Styrelsen for Danmarks Statistik, næstformand
IP Alternative Investments Komplementar ApS
IP Finans 1 ApS
Forsikring & Pension
Forsikringsorganisationernes Fællessekretariat F.M.B.A
Mad & Møder, Forsikring og Pension ApS
Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976


Særlige kompetencer
Erfaring med ledelse af finansiel virksomhed
Risikostyring - herunder operationel risiko
It og it-risiko

Aktiebeholdning
0


Uafhængig

2012 - Medlem af bestyrelsen for Spar Nord Bank A/S
1955 - Fødselsår

Formand for risikoudvalget

På valg i 2019

Direktør
Dokøen A/S

Uddannelse
Statsautoriseret revisor

Bestyrelsesmedlem
Frederikshavn Maritime Erhvervspark A/S
Dokøen A/S
Spar Nord Fonden
Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976

Særlige kompetencer
Ejendomme
Markedsføring
Økonomi- og risikostyring

Aktiebeholdning

21.100


Uafhængig

2016 - Medlem af bestyrelsen for Spar Nord Bank A/S
1968 - Fødselsår

På valg i 2020

Uddannelse
Bankuddannet

Bestyrelsesformand
Svend Aage Nielsen, Autoriseret El-installatør A/S
Slagelse Erhvervscenter A/S

Bestyrelsesmedlem
Gefion Group A/S
Rødovre Port Holding A/S
Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976

Særlige kompetencer
SMV segmentet

Aktiebeholdning

3.620


Uafhængig
2015 - Medlem af bestyrelsen for Spar Nord Bank A/S
1957 - Fødselsår

Medlem af revisionudvalget

På valg i 2019

Direktør for Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Uddannelse
Statsautoriseret revisor

Bestyrelsesmedlem
Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976
Sparekassen Sæbys Fond

Særlige kompetencer
Regnskab og revision

Aktiebeholdning
5.160
2008 - Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen
1965 - Fødselsår

Fællestillidsmand, Spar Nord Bank A/S

På valg i 2020

Uddannelse
Bestyrelsesuddannelse for finansielle virksomheder
Finansuddannelse
Finansiel videreuddannelse

Bestyrelsesformand
Spar Nord Kreds

Bestyrelsesmedlem

Finansforbundets hovedbestyrelse
Spar Nord Fonden
Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976

Særlige kompetencer
HR
Organisation

Aktiebeholdning
8.622

2012 - Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen
1965 - Fødselsår

Medlem af nominerings- og vederlagsudvalget
Tillidsmand, Spar Nord Bank A/S

På valg i 2020

Uddannelse
Bestyrelsesuddannelse for finansielle virksomheder
Finansuddannelse
Finansiel videreuddannelse
Merkonom i Finansiering

Bestyrelsesformand
Personalefonden i Spar Nord Bank

Bestyrelsesmedlem
Spar Nord Kreds (næstformand)
Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976

Særlige kompetencer
HR
Organisation

Aktiebeholdning
2.911

2018 - Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen
1970 - Fødselsår

Tillidsmand, Spar Nord Bank A/S

På valg i 2020

Uddannelse
Bestyrelsesuddannelse for finansielle virksomheder
Finansuddannelse
Finansiel videreuddannelse

Bestyrelsesmedlem
Spar Nord Kreds
Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976

Særlige kompetencer
HR
Organisation


Aktiebeholdning
2.997