Danish (Denmark)

Generalforsamling 2019

Spar Nord Bank afholdt ordinær generalforsamling den 10. april 2019.

Referat fra generalforsamling 2019

Ole Madsen

Kommunikationsdirektør
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 05 80 Send mail