Danish (Denmark)

Generalforsamling 2020

Spar Nord Bank indkalder til ordinær generalforsamling, onsdag den 17. juni 2020 kl. 15.00 på adressen Europahallen, Aalborg Kongres & Kultur Center, Europaplads 4, 9000 Aalborg.

 


Login til InvestorPortalen
Login til InvestorPortalen - kun forbeholdt storaktionærer og bankrådsmedlemmer.


Adgangskort til ordinær generalforsamling kan rekvireres hos Spar Nord Bank, Direktionssekretariatet på telefon 96 34 40 16.


Blanketter til storaktionærer:


Blanketter til bankrådsmedlemmer:

Ole Madsen

Kommunikationsdirektør
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 05 80 Send mail