Generalforsamling 2018

Spar Nord Bank afholdt ordinær generalforsamling den 19. april 2018.


Referat fra generalforsamlingen kan læses her

Ole Madsen

Kommunikationsdirektør
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 05 80 Send mail