Governance & Aflønning

Corporate Governance

Spar Nords bestyrelse og direktion anser god selskabsledelse for at være en helt grundlæggende forudsætning for at opretholde et godt forhold til interne og eksterne interessenter og for at kunne indfri koncernens finansielle og ikke-finansielle målsætninger.

Spar Nords ledelse bakker således op om arbejdet for at fremme god corporate governance og har valgt at følge 46 ud af 47 af de seneste anbefalinger fra Komiteen for god selskabsledelse samt de supplerende anbefalinger fra Finansrådet.

Spar Nords komplette stillingtagen til anbefalingerne kan læses her.

Ole Madsen

Kommunikationsdirektør
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 05 80 Send mail