Nominerings- og vederlagsudvalg

Nominerings- og vederlagsudvalget består af Kjeld Johannesen (formand), Per Nikolaj Bukh og Gitte Holmgaard Sørensen. Udvalget mødes typisk tre gange årligt for at gennemgå vederlagsforhold samt processen omkring bestyrelsesevaluering, nominering af bestyrelsesmedlemmer mv.

Kommissorium for Nominerings- og vederlagsudvalget kan læses her.

Nominerings- og vederlagsudvalgsmøder Antal møder (2018) Møde deltagelse
Kjeld JohannesenUafhængig 3 3
Per Nikolaj BukhUafhængig 3 3
Gitte Holmgaard Sørensen 3 3

Ole Madsen

Kommunikationsdirektør
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 05 80 Send mail