Risikoudvalg

Risikoudvalget består af Kaj Christiansen (formand), Laila Mortensen og Kjeld Johannesen. Udvalget mødes mindst tre gange årligt for at gennemgå risikorelaterede forhold. Udvalget har til opgave at rådgive bestyrelsen om bankens overordnede risikoprofil og løbende risikostyring, herunder bistå bestyrelsen med at påse, at den fastlagte risikostrategi implementeres korrekt i organisationen. Udvalgets arbejde omfatter endvidere en vurdering af kapitalbehov og kapitalpolitik samt produkter, aflønningsstruktur, risikomodeller mv.

                       

Risikoudvalgets kommissorium kan læses her.

Risikoudvalgsmøder Antal møder (2018) Møde deltagelse
Formand Kaj ChristiansenUafhængig 4 4
Kjeld JohannesenUafhængig 4 4
Laila MortensenUafhængig 4 4

Ole Madsen

Kommunikationsdirektør
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 05 80 Send mail