Danish (Denmark)

Redegørelse om tværgående undersøgelse af kredit- og bevillingsstandarder

Spar Nord Bank A/S er tilfreds med Finanstilsynets undersøgelse af kredit- og bevillingsstandarder gennemført i efteråret 2014 og tager påbuddet til efterretning.

Bankdirektør i Spar Nord Bank A/S Lars Møller udtaler følgende på baggrund af Finanstilsynets undersøgelse:

"Finanstilsynets undersøgelse havde til formål at vurdere bankens risikovillighed i forbindelse med nyudlån samt vurdere grundlaget for bevillingerne. Finanstilsynet konkluderer, at kvaliteten af bankens låneindstillinger for det meste var tilfredsstillende og opbygget omkring en fast skabelon, der kan sikre en fyldestgørende risikovurdering på et struktureret grundlag. Finanstilsynet har ikke vurderet, at bankens risikovillighed som følge af konkurrencesituationen er øget. Det er også vores egen opfattelse og i fuld overensstemmelse med vores kreditpolitik, at vi ikke ønsker at anvende risikovillighed som konkurrenceparameter. Finanstilsynet har konstateret, at banken i enkelte tilfælde tilbød lave rentesatser til økonomiske stærke erhvervskunder, hvilket også er i overensstemmelse med konkurrencesituationen og bankens strategi om styrkelse af vores markedsandel og profil over for økonomisk stærke erhvervsvirksomheder."

Finanstilsynets tværgående undersøgelse af kredit- og bevillingsstandarder i Spar Nord Bank A/S gav anledning til et påbud begrundet med, at kreditpolitikken i Spar Nord Bank A/S ifølge Finanstilsynet giver meget vide rammer for, hvad der kan bevilges.

Til påbuddet udtaler Lars Møller:

"Vi er enige med Finanstilsynet i, at bankens kreditpolitik giver vide rammer for bevilling. Det hænger sammen med bankens ønske om at yde finansiering til privatkunder og lokalområdets virksomheder, når kreditværdigheden er tilfredsstillende. Påbuddet betyder blandt andet, at brancher, hvor der skal vises særlig agtpågivenhed, fremover skal være en del af kreditpolitikken, og det har vi i dag kommunikeret på bankens interne kommunikationsplatform. Vi tager påbuddet til efterretning og indarbejder disse forhold i kreditpolitikken. Og uanset, at det ikke var indarbejdet i kreditpolitikken, er vi tilfredse med, at bankens kreditorganisation har evnet at håndtere det stigende konkurrencepres uden at gå på kompromis med bankens kreditstandarder."

For spørgsmål til ovennævnte kommentarer kontakt venligst Lars Møller kontaktes på telefon 2527 0000 eller e-mail lml@sparnord.dk

Rune Børglum Sørensen

Head of Investor Relations
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 07 40 Send mail