Danish (Denmark)

Finansielle eksperter

Jens Nyholm

Cheføkonom

Peter Møller

Direktør i aktieafdelingen

Martin Lundholm

Chefanalytiker

Jesper Iisager Bak

Virksomhedsobligationer

Christian Mose Nielsen

Chefstrateg

Mikkel Duus-Hansen

Aktier

Leif Lind Simonsen

Afdelingsdirektør, presseansvarlig
Spar Nord lægger vægt på en imødekommende dialog om Spar Nord og de begivenheder, som har betydning for banken. Vi bidrager løbende til debatten om bl.a. boligmarked, forbrugeradfærd og samfundsøkonomi ved at tilvejebringe analyser og perspektiver med bred appel og journalistisk relevans.
25 27 03 30 Send mail

Jens Nyholm definerer i sin rolle som cheføkonom bankens holdning og forventning til dansk økonomi. Han er medlem af Spar Nords investeringskomité og leverer prognoser på centrale nøgletal for dansk økonomi til blandt andre Bloomberg, Reuters, Ritzau Finans og Dow Jones/Wall Street Journal. Jens Nyholm er desuden en del af det økonomiske panel hos Ritzau, DR og Politiken og holder årligt omkring 50 foredrag ved diverse interne og eksterne arrangementer. Jens Nyholm er uddannet cand. oecon, og med sit indgående kendskab til dansk og europæisk økonomi står han bag en række af Spar Nords daglige, ugentlige og kvartalsvise analyser og kommentarer vedrørende den makroøkonomiske udvikling. Jens Nyholm underviser endvidere som ekstern lektor i samfundsøkonomi på Aalborg Universitet.

Peter Møller er direktør for Spar Nords aktieafdeling og har hovedsagligt fokus på de europæiske aktiemarkeder med særlig ekspertise på de danske selskaber. Han er medlem af Spar Nords investeringskomité og samarbejder blandt andre med en række internationale storbanker om at fastlægge Spar Nords overordnede anbefalinger til investering. Peter Møller er uddannet civiløkonom og med mere end 25 års erfaring i aktieafdelingen vurderer han løbende, hvilke typer aktier og brancher, der aktuelt er mest interessante for investorerne.

Martin Lundholm er medlem af Spar Nords investeringskomité og definerer bankens låneanbefalinger. Han er dermed ansvarlig for, hvordan banken anbefaler boligejere at finansiere deres realkreditgæld. Martin Lundholm er uddannet cand. polit. og har i over 25 år haft rente- og obligationsmarkeder samt generel makroøkonomi som fokusområde.

Jesper Iisager Bak er formand for Spar Nords højrentekomité og er med til at definere bankens anbefalinger på virksomhedsobligationer og –strategi. Han har særligt fokus på det nordeuropæiske marked for virksomhedsobligationer og er drivkraften bag Spar Nords publikationer på området.

Christian Mose Nielsen er som medlem af Spar Nords investeringskomité medansvarlig for at fastlægge bankens overordnede holdning til udviklingen på de finansielle markeder samt at fastlægge bankens overordnede anbefalinger for porteføljesammensætning. Christian Mose Nielsen er desuden medansvarlig for at fastlægge bankens overordnede holdning til global økonomi; han har her det primære ansvar for bankens syn på amerikansk økonomi og amerikansk pengepolitik. Christian Mose Nielsen har en Ph.d. i økonomi

Mikkel Duus-Hansen er formand for Spar Nords aktiekomité og er med til at definere bankens aktieanbefalinger og –strategi. Han er uddannet cand. merc. og har særligt fokus på det danske og tyske aktiemarked.