Den personlige bank i en digital verden

Spar Nord er en bank, der søger at kombinere nærværende personlig rådgivning og service med tidssvarende og innovative digitale tilbud.

Seneste regnskab: 1. kvartal 2018

Spar Nord runder årets første kvartal med et resultat efter skat på 311 millioner kroner svarende til en egenkapitalforrentning på 15 procent. Resultatet hænger sammen med stabile rente- og gebyrindtægter samt en ekstraordinær indtægt fra Bankinvest. Og så betyder kundernes stadig mere robuste økonomi, at en del af bankens nedskrivninger nu kan tilbageføres som en indtægt i regnskabet.

Læs 1. kvartalsrapporten 2018
  • Kompetent
  • Ambitiøs
  • Nærværende
  • Ordentlig

Udviklingen på bankmarkedet er præget af hastig digitalisering, lav vækst og lave renter samt ikke mindst et væld af ny regulering. Under disse betingelser tror Spar Nord, at de fleste kunder også i fremtiden vil ønske at tale med et levende menneske om deres økonomi. Vi tror også på, at det kræver stærke digitale tilbud, hvis man vil overleve og have succes. Derfor er det Spar Nords ambition at blive den personlige bank i en digital verden.

Finansiel kommunikation

Ole Madsen

Kommunikationsdirektør
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 05 80 Send mail