Danish (Denmark)

Den personlige bank i en digital verden

Spar Nord er en bank, der søger at kombinere nærværende personlig rådgivning og service med tidssvarende og innovative digitale tilbud.

Seneste regnskab: Halvårsrapport 1. halvår 2020

Spar Nords regnskab for første halvår 2020 viser et nettoresultat på 255 millioner kroner. Efter et udfordrende 1. kvartal præget af COVID-19 har 2. kvartal været betydeligt mere positivt, og det påvirker halvårsresultatet i positiv retning. De finansielle markeder har rettet sig, og både på aktier og obligationer er det tabte vundet tilbage. Dertil kommer, at privatkunderne er blevet mere aktive i andet kvartal, og det smitter af på bankens aktivitetsdrevne indtægter. Endelig ligger de faktiske tab som følge af COVID-19 indtil videre på et meget beskedent niveau, mens der stadig er stor usikkerhed om de langsigtede kreditmæssige konsekvenser af COVID-19.

Læs rapporten for 1. halvår 2020
  • Kompetent
  • Ambitiøs
  • Nærværende
  • Ordentlig

Udviklingen på bankmarkedet er præget af hastig digitalisering, lav vækst og lave renter samt ikke mindst et væld af ny regulering. Under disse betingelser tror Spar Nord, at de fleste kunder også i fremtiden vil ønske at tale med et levende menneske om deres økonomi. Vi tror også på, at det kræver stærke digitale tilbud, hvis man vil overleve og have succes. Derfor er det Spar Nords ambition at blive den personlige bank i en digital verden.

Finansiel kommunikation

Rune Børglum Sørensen

Head of Investor Relations
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 07 40 Send mail