Danish (Denmark)

Den personlige bank i en digital verden

Spar Nord er en bank, der søger at kombinere nærværende personlig rådgivning og service med tidssvarende og innovative digitale tilbud.

Seneste regnskab: Årsrapport 2020

Spar Nords årsrapport for 2020 viser et nettoresultat på 737 millioner kroner efter skat og en egenkapitalforrentning på 7,4 procent. Dermed lander banken efter et historisk turbulent år et tilfredsstillende resultat, som placerer banken blandt de bedste af de større banker.

Det er blandt andet et overraskende højt aktivitetsniveau på privatkundeområdet samt en gunstig udvikling på de finansielle markeder, der smitter positivt af på de aktivitetsdrevne indtægter. Endelig ligger de faktiske tab som følge af COVID-19 fortsat på et beskedent niveau.

Resultatet for 2020 betegnes af bankens ledelse som tilfredsstillende. Med den fortsatte usikkerhed om de mere langsigtede samfundsøkonomiske effekter og konsekvenser af krisen, forventer Spar Nord en egenkapitalforrentning i niveauet 7-9 procent efter skat for det nye år.

Læs Årsrapporten for 2020
  • Kompetent
  • Ambitiøs
  • Nærværende
  • Ordentlig

Udviklingen på bankmarkedet er præget af hastig digitalisering, lav vækst og lave renter samt ikke mindst et væld af ny regulering. Under disse betingelser tror Spar Nord, at de fleste kunder også i fremtiden vil ønske at tale med et levende menneske om deres økonomi. Vi tror også på, at det kræver stærke digitale tilbud, hvis man vil overleve og have succes. Derfor er det Spar Nords ambition at blive den personlige bank i en digital verden.

Finansiel kommunikation

Rune Børglum Sørensen

Head of Investor Relations
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 07 40 Send mail