Danmarks mest personlige bank

Spar Nords største styrke er evnen til at være en nærværende og personlig bank. Uanset hvad fremtiden bringer, vil der altid være brug for en bank som kender kundernes virkelighed og behov. Vi er en bank med stærke digitale løsninger – hvor der altid er tid til at møde et levende menneske; din personlige rådgiver.

Spar Nord Bank A/S

0 DKK

Gæld

Det er Spar Nords målsætning at have en egentlig kernekapitalprocent (CET1) på 13,0 og en samlet kapitalprocent på 16,5.
Spar Nord Bank A/S FRN Callable Bond Issue 2017/2027: Registration Document Spar Nord Bank A/S FRN Callable Bond Issue 2017/2027: Securities Note
  • Privat, Erhverv og Private Banking

    Spar Nords primære målgrupper er private kunder, Private Banking-kunder samt mindre og mellemstore virksomheder i de lokalområder, hvor banken er repræsenteret. Ud over traditionel bankfinansiering tilbyder vi også leasingprodukter til erhvervskunder.

  • Handel og Udland

    Handels- og Udlandsområdet betjener dels kunder fra Spar Nords lokale banker, dels større private og institutionelle kunder med ydelser inden for aktier, obligationer, rente- og valuta, kapitalforvaltning samt internationale transaktioner.

  • Forbrugsfinansiering

    Spar Nord udbyder via konceptet SparXpres bl.a. forbrugsfinansiering via detailhandelsbutikker, gavekortløsninger via indkøbscentre og cityforeninger samt direkte lån via hjemmesiden sparxpres.dk.

Finansiel kommunikation

Finanskalender 2018

Ole Madsen

Kommunikationsdirektør
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 05 80 Send mail
1

Privat, Erhverv og Private Banking

Spar Nords primære målgrupper er private kunder, Private Banking-kunder samt mindre og mellemstore virksomheder i de lokalområder, hvor banken er repræsenteret. Ud over traditionel bankfinansiering tilbyder vi også leasingprodukter til erhvervskunder.

1

Handel og Udland

Handels- og Udlandsområdet betjener dels kunder fra Spar Nords lokale banker, dels større private og institutionelle kunder med ydelser inden for aktier, obligationer, rente- og valuta, kapitalforvaltning samt internationale transaktioner.

1

Forbrugsfinansiering

Spar Nord udbyder via konceptet SparXpres bl.a. forbrugsfinansiering via detailhandelsbutikker, gavekortløsninger via indkøbscentre og cityforeninger samt direkte lån via hjemmesiden sparxpres.dk.

2000 - Administrerende direktør
1995 - Indtrådt i direktionen
1986 - Ansættelsesår
1960 - Fødselsår

Uddannelse

Bankuddannet
HD i Regnskabsvæsen
Lederuddannelse fra Insead

Bestyrelsesformand
Aktieselskabet Skelagervej 15
Landsdækkende Banker

Bestyrelsesmedlem
AP Pension Livsforsikringsselskab
AP Pensionsservice
Foreningen AP Pension F.M.B.A
Nykredit A/S
Totalkredit A/S
PRAS A/S
Finans Danmark
FR I af 16. september 2015 A/S

Aktiebeholdning
52.3652000 - Indtrådt i direktionen
1986 - Ansættelsesår
1964 - Fødselsår

Uddannelse
Bankuddannet
MBA

Bestyrelsesformand
Factor Insurance Brokers A/S

Bestyrelsesmedlem
Aktieselskabet Skelagervej 15, næstformand
BOKIS A/S
Bankernes EDB Central a.m.b.a
Finanssektorens Uddannelsescenter
Kunsten Museum of Modern Art, Aalborg
Letpension Holding A/S
Utzon Center

Aktiebeholdning
74.7682000 - Indtrådt i direktionen
1984 - Ansættelsesår
1957 - Fødselsår

Uddannelse
Bankuddannet
Lederuddannelse fra Insead

Bestyrelsesformand
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
BI Holding A/S (Bankinvest Gruppen)
BI Management A/S

Bestyrelsesmedlem
Aktieselskabet Skelagervej 15
DLR Kredit A/S, næstformand

Aktiebeholdning
70.614