Danmarks mest personlige bank

Spar Nords største styrke er evnen til at være en nærværende og personlig bank. Uanset hvad fremtiden bringer, vil der altid være brug for en bank som kender kundernes virkelighed og behov. Vi er en bank med stærke digitale løsninger – hvor der altid er tid til at møde et levende menneske; din personlige rådgiver.

Spar Nord Bank A/S

0 DKK

Gæld

Det er Spar Nords målsætning at have en egentlig kernekapitalprocent (CET1) på 13,5 og en samlet kapitalprocent på 17,5.
Spar Nord Bank A/S FRN Callable Bond Issue 2017/2027: Registration Document Spar Nord Bank A/S FRN Callable Bond Issue 2017/2027: Securities Note
 • Privat, Erhverv og Private Banking

  Spar Nords primære målgrupper er private kunder, Private Banking-kunder samt mindre og mellemstore virksomheder i de lokalområder, hvor banken er repræsenteret. Ud over traditionel bankfinansiering tilbyder vi også leasingprodukter til erhvervskunder.

 • Handelsområdet

  Handelsområdet betjener dels kunder fra Spar Nords lokale banker, dels større private og institutionelle kunder med ydelser inden for aktier, obligationer, rente- og valuta og kapitalforvaltning.

 • International Handel

  Når virksomheder handler på tværs af landegrænser er der mange forhold at være opmærksomme på. Spar Nords afdeling Payments & Trade er specialister i virksomheders handel med udlandet. I Spar Nord anvender vi systemet CreDoc til understøttelse af trade finance-forretninger.

 • Forbrugsfinansiering

  Spar Nord udbyder via konceptet SparXpres bl.a. forbrugsfinansiering via detailhandelsbutikker, gavekortløsninger via indkøbscentre og cityforeninger samt direkte lån via hjemmesiden sparxpres.dk.

Finansiel kommunikation

Finanskalender 2019

 • Årsrapport
 • Ordinær generalforsamling
 • 1. kvartalsregnskab
 • Halvårsregnskab
 • 3. kvartalsregnskab

Ole Madsen

Kommunikationsdirektør
Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
25 27 05 80 Send mail
1

Privat, Erhverv og Private Banking

Spar Nords primære målgrupper er private kunder, Private Banking-kunder samt mindre og mellemstore virksomheder i de lokalområder, hvor banken er repræsenteret. Ud over traditionel bankfinansiering tilbyder vi også leasingprodukter til erhvervskunder.

1

Handelsområdet

Handelsområdet betjener dels kunder fra Spar Nords lokale banker, dels større private og institutionelle kunder med ydelser inden for aktier, obligationer, rente- og valuta og kapitalforvaltning.

1

International Handel

Når virksomheder handler på tværs af landegrænser er der mange forhold at være opmærksomme på. Spar Nords afdeling Payments & Trade er specialister i virksomheders handel med udlandet. I Spar Nord anvender vi systemet CreDoc til understøttelse af trade finance-forretninger.

1

Forbrugsfinansiering

Spar Nord udbyder via konceptet SparXpres bl.a. forbrugsfinansiering via detailhandelsbutikker, gavekortløsninger via indkøbscentre og cityforeninger samt direkte lån via hjemmesiden sparxpres.dk.

2000 - Administrerende direktør
1995 - Indtrådt i direktionen
1986 - Ansættelsesår
1960 - Fødselsår

Uddannelse

Bankuddannet
HD i Regnskabsvæsen
Lederuddannelse fra Insead

Bestyrelsesformand
Aktieselskabet Skelagervej 15
Landsdækkende Banker

Bestyrelsesmedlem
PRAS A/S, næstformand
AP Pension Livsforsikringsselskab
AP Pensionsservice
Finans Danmark
Foreningen AP Pension F.M.B.A
FR I af 16. september 2015 A/S
Nykredit A/S
Totalkredit A/S
Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976

Aktiebeholdning
59.1122000 - Indtrådt i direktionen
1986 - Ansættelsesår
1964 - Fødselsår

Uddannelse
Bankuddannet
MBA

Bestyrelsesformand
Factor Insurance Brokers A/S

Bestyrelsesmedlem
Aktieselskabet Skelagervej 15, næstformand
BOKIS A/S
Bankernes EDB Central a.m.b.a
Finanssektorens Uddannelsescenter
Kunsten Museum of Modern Art, Aalborg
Letpension A/S
Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976
Utzon Center

Aktiebeholdning
77.4462000 - Indtrådt i direktionen
1984 - Ansættelsesår
1957 - Fødselsår

Uddannelse
Bankuddannet
Lederuddannelse fra Insead

Bestyrelsesformand
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
BI Holding A/S (Bankinvest Gruppen)
BI Management A/S

Bestyrelsesmedlem
Aktieselskabet Skelagervej 15
DLR Kredit A/S, næstformand
Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976

Aktiebeholdning
77.261